Το 48% των νέων στην Ελλάδα δηλώνει ως πηγή εισοδήματος τους γονείς τους

Την «οικονομική στήριξη από γονείς ή άλλους συγγενείς» δηλώνουν ως τη βασική πηγή του εισοδήματός τους 48% των νέων Ελλήνων ηλικίας 18-35 ετών, σύμφωνα με […]