Αναχωρούν από Σάμο, Χίο, Μυτιλήνη 1.000 πρόσφυγες

Το Σάββατο για άγνωστο προορισμό