Αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών

Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες αυξήσεις και μείωσεις σε όλη την Ελλάδα