Αντίθετοι με την υποχρεωτική τοποθέτηση POS οι δικηγόροι

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας επιφυλάσσεται να προσφύγει δικαστικά με σκοπό την ακύρωση της σχετικής υπουργικής απόφασης