Απαγορεύθηκε η δημοσιοποίηση στοιχείων των γιατρών που συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια

Με νέα γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα