Απάντηση ΥΠΟΙΚ στη ΝΔ για το επίδομα θέρμανσης

  Για την περίοδο 2015-2016 το συνολικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης που μοιράστηκε στους δικαιούχους ξεπέρασε το αρχικά προϋπολογισθέν ποσό ενώ...