Αυτά είναι τα επενδυτικά σχήματα που διεκδικούν Εγνατία Οδό και Μαρίνα Αλίμου

Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε τα επενδυτικά σχήματα που προεπιλέγησαν και πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Β’ φάση των διαγωνισμών για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού και της Μαρίνας Αλίμου. Κατόπιν της αξιολόγησης των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος από τους συμβούλους του, το Ταμείο αποφάσισε ότι επτά επενδυτικά σχήματα πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για […]