Μετά την κατάργηση της αιτιολογημένης απόλυσης που « κλείδωσε» με την χθεσινή εγκύκλιο του υπουργού εργασίας Γιάννη Βρούτση , το καθεστώς επιστρέφει σε όσα ίσχυαν προ τριμήνου. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να απολύσει χωρίς να επικαλεστεί κάποιο λόγο, καταβάλλοντας βεβαίως τη νόμιμη αποζημίωση.

Δηλαδή , η καταγγελία της εργασιακής σχέσης είναι έγκυρη εφόσον έχει γίνει εγγράφως, έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση και έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για τον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) μισθολόγια.

Ως εκ τούτου η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου έχει το χαρακτήρα μονομερούς αναιτιώδους δικαιοπραξίας, το κύρος της δηλαδή δεν εξαρτάται από την ύπαρξη νόμιμης αιτίας και λαμβάνει χώρα, εκτός αν έχει περιορισθεί με συμφωνία των μερών ή με διάταξη νόμου.

Η καταγγελία ως εκ τούτου δεν είναι καταχρηστική όταν δεν υπάρχει αιτία ( ανεπάρκεια, καταχρηστική συμπεριφορά, ανακατατάξεις στην επιχείρηση). Εάν ο εργαζόμενος θέλει να αμφισβητήσει την απόλυση, θα πρέπει να προσφύγει στα δικαστήρια και να αποδείξει ότι υπάρχει καταχρηστικότητα στην διακοπή της σχέσης εργασίας. Αν δικαιωθεί ο εργοδότης θα πρέπει να τον επαναπροσλάβει.

Με τη διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ για την αιτιολογημένη απόλυση , ο εργοδότης είχε την υποχρέωση να αιτιολογήσει το λόγο της απόλυσης, καταβάλλοντας ασφαλώς και την αποζημίωση.

Ο επιχειρηματικό κόσμος έπνεε εξ αρχής μένεα για τις διατάξεις περί βάσιμου λόγου απόλυσης.

Γι αυτό και ΣΕΒ, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ χαιρέτησαν την νομοθετική πρωτοβουλία Βρούτση και εξέφρασαν την πεποίθηση ότι επανέρχεται η ισορροπία στην αγορά εργασίας. Όπως υποστηρίζουν οι εργοδοτικές οργανώσεις η διάταξη ότι εντέλει ζημίωσε και τους εργαζόμενους, αφού αποτέλεσε το σημαντικότερο αντικίνητρο πρόσληψης με σύμβαση αορίστου χρόνου, ευνοώντας τις ευέλικτες μορφές εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση). Δηλαδή δε σε προσλαμβάνω με σύμβαση αορίστου χρόνου αφού δε μπορώ να σε απολύσω.

Την ίδια ώρα νομικοί κύκλοι εκφράζουν ενστάσεις ως προς την συνταγματικότητα της αναδρομικής εφαρμογής της κατάργησης της διάταξης καθώς η εγκύκλιος προβλέπει ότι καταργείται αφότου ίσχυσε ( από 17/05/2019). Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος επισημαίνει ότι είναι εκατοντάδες οι αγωγές που έχουν ήδη κατατεθεί για την ακύρωση απολύσεων , οι οποίες φυσικά θα εκπέσουν στα δικαστήρια και ίσως θα έπρεπε να προβλεφθεί νέα υποβολή τους ώστε να εκδικαστούν με βάση το προηγούμενο σύστημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου εργασίας , με την κατάργηση της εγκυκλίου Αχτσιόγλου προστατεύονται οι εργαζόμενοι από τους εξής κινδύνους:

α) την ηλεκτρονική καταγραφή των λόγων ενδεχόμενης απόλυσης τους και, κατά συνέπεια, την βέβαιη υπονόμευση της μελλοντικής επαγγελματικής τους πορείας

β) την οιαδήποτε μελλοντική αμφισβήτηση σχετικά με το δικαίωμα λήψης αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους

γ) την εξώθησή τους σε συνεχείς δικαστικές εμπλοκές

Επιπλέον, διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, η εργασιακή ειρήνη, οι προσλήψεις και οι θέσεις εργασίας, αποτρέπεται η σύγχυση εφαρμογής εργασιακών διατάξεων, επανέρχεται η κανονικότητα στην αγορά εργασίας και υποστηρίζεται η αναπτυξιακή δυναμική, σύμφωνα πάντα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Νομοθέτη και τη νομολογία των δικαστηρίων.


Πηγή