Τροπολογία για τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ΠΑΕ κατέθεσε η κυβέρνηση στην Βουλή. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους:

«Αναδιαρθρώνονται από την αγωνιστική περίοδο 2019-20 οι επαγγελματικές κατηγορίες ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα, προβλέπονται εφεξής τρεις κατηγορίες ποδοσφαίρου, με τη θέσπιση νέας ενδιάμεσης επαγγελματικής κατηγορίας, της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (super league 2).

Η υφιστάμενη Α’ Εθνική Κατηγορία ανδρών (superleague) μετονομάζεται σε Α1 Εθνική Κατηγορία ανδρών (super league 1) ενώ παραμένει ως έχει η Β Εθνική κατηγορία ανδρών (football league).

Επαναπροσδιορίζεται το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των ποδοσφαιρικών ανώνυμων εταιριών (ΠΑΕ)

Επανακαθορίζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες, τους πόρους και τα όργανα διοίκησης των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου.

Προβλέπεται ότι τα τηλεοπτικά δικαιώματα των πρωταθλημάτων superleague 2 και football league αποτελούν αντικείμενο κεντρικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης από τη διοργανώτρια αυτών αρχή, ήτοι από τον επαγγελματικό σύνδεσμο superleague 2 και football league.

Ειδικότερα: οι ΠΑΕ που συμμετέχουν στα εν λόγω πρωταθλήματα εκχωρούν και μεταβιβάζουν αυτομάτως και αυτοδικαίως στη διοργανώτρια αρχή, το αποκλειστικό δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Καθορίζονται τα ποσοστά που παρακρατούνται από την κεντρική εκμετάλλευση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ανωτέρω πρωταθλημάτων κλπ».


Πηγή