Εν όψει των πολιτικών εξελίξεων και της αναμενόμενης μεταβολής του πολιτικού χάρτη αλλά και του άγχους των βουλευτικών εκλογών αρκετά πρόωρα ο υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου ξεκίνησε τη διαδικασία για την πλήρωση των θέσεων στην ηγεσία του Αρείου Πάγου που θα γίνει την 30η Ιουνίου 2019.

Με την εκπνοή του ερχόμενου Ιουνίου αποχωρούν από το δικαστικό σώμα, λόγω συνταξιοδότησης, τόσο ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασίλειος Πέππας όσο και η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου, όπως επίσης κρεμάνε μόνιμα την τήβεννο τρεις αντιπρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως και του Αρείου Πάγου.

Έτσι, στο πλαίσιο της κάλυψης όσο το δυνατόν συντομότερα των κενών θέσεων και ειδικά αυτών του Αρείου Πάγου, δύο μήνες πριν εκπνεύσει ο Ιούνιος «με πράξεις υπουργικού συμβουλίου, κατόπιν εισηγήσεων του υπουργού Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου, ξεκίνησε η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία διαδικασία προεπιλογής ανωτάτων δικαστικών λειτουργών για τον ορισμό προέδρου και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τριών αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας ενώ το ίδιο εν συνεχεία θα ακολουθηθεί και για τις θέσεις αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου».

Μάλιστα ο Μιχάλης Καλογήρου αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή του ότι η διαδικασία για την κάλυψη των κενών θέσεων που θα δημιουργηθούν «θα συνεχιστεί, όπως προβλέπεται, με τη γνώμη της διάσκεψης των προέδρων της Βουλής, μετά από ακρόαση των προεπιλεγέντων και θα ολοκληρωθεί με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την προαγωγή στις θέσεις αυτές μετά από πρόταση του υπουργικού συμβουλίου».

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια η Κυβέρνηση καθυστέρησε τις προαγωγές κατά πολλούς μήνες και μάλιστα υπήρξε περίπτωση κατά την οποία περίμενε συγκεκριμένος δικαστής να συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο στο βαθμό που κατείχε για μπορεί να προαχθεί στον επόμενο.

Ενδεικτικά. το περασμένο έτος οι προαγωγές στο βαθμό του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας έγιναν στα μέσα Οκτωβρίου του 2018.


Πηγή