Ο πολύπειρος σε θέματα πυρόσβεσης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, Ανδριανός Γκουρμπάτσης (Αντιστράτηγος - Υπαρχηγός ΠΣ, ε.α, Νομικός) απέστειλε την παρακάτω επιστολή στον πρωθυπουργό, στην οποία εκφράζει τις ενστάσεις και τους προβληματισμούς του για τις διατάξεις που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τη λειτουργία της. Γκουρμπάτσης: 

Ακολουθεί η επιστολή:

«Ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο νυν Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και με αφορμή την εθνική τραγωδία στο Μάτι, δήλωσε ότι θα προβεί, αν φυσικά εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, ως Κυβέρνηση, σε αναδιάρθρωση της Πολιτικής Προστασίας. Μάλιστα είχε δηλώσει ότι θα τοποθετήσει σε σημαντικά πόστα και υπουργεία τους <<ΑΡΙΣΤΟΥΣ>> και όχι τους <<ΑΡΕΣΤΟΥΣ>>. Φυσικά αυτό για παράδειγμα το έπραξε  στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με την τοποθέτηση του υπουργού κ. Μ. Χρυσοχοίδη (έχω συνεργαστεί άριστα μαζί του τα έτη 2000 - 2002). Βέβαια δεν το έκανε το ίδιο και στην περίπτωση της τοποθέτησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αφού εκεί, ως φαίνεται, τοποθετήθηκε <<ΑΡΕΣΤΟΣ>>.

Ωστόσο η τοποθέτηση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με κομματικά κριτήρια και όχι τις εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα πολιτικής προστασίας (δεν είναι καθόλου αρκετή μια δημαρχιακή θητεία χωρίς άλλα προσόντα, γνώσεις και εμπειρία σε θέματα πολιτικής προστασίας) είναι ήδη εμφανής με τις διατάξεις των άρθρων 91  έως 94, που προωθήθηκαν και ήδη ψηφίστηκαν στο Ν. 4623/2019.

Από τις διατάξεις αυτές είναι προφανής η πολιτική βούληση όχι να συσταθεί ένας μηχανισμός πολιτικής προστασίας χρήσιμος και αποτελεσματικός για το κοινωνικό σύνολο, αλλά να γίνει ένας κομματικός στρατός στη ΓΓΠΠ και να διοριστούν οι <<ΗΜΕΤΕΡΟΙ>> σε άλλες θέσεις, όπως η σύσταση στις (13) Περιφέρειες της χώρας Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι θα επιβαρύνουν τον κρατικό προυπολογισμό με 340.000 ευρώ ετησίως.

Τα συγκεκριμένα όργανα δεν χρειάζονται αφού τις αρμοδιότητές τους ήδη μέχρι σήμερα ασκεί σε κάθε Περιφέρεια ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης. Περαιτέρω, αντί ως πρώτο μέλημα του ΓΓΠΠ στο, Ν. 4623/2019, να ρυθμιστεί το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας / Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας να ανεξαρτητοποιηθεί και αυτονομηθεί, όπως ήταν πριν το 2014 που με τον Ν. 4249/2014 εντάχθηκε κάτω από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, προβλήφθηκαν οι αποδοχές του κομματικού στρατού που θα αποσπαστεί στο Γραφείο του. Επισημαίνεται ότι στο ΕΣΚΕ σήμερα υπάγονται και λειτουργούν άλλα τρία επιχειρησιακά κέντρα και συγκεκριμένα: α) το 199-ΣΕΚΥΠΣ, β) το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης (ΣΚΕΔ) και γ) το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ). Αυτό έχει σαν συνέπεια να υπάρχει δυσλειτουργία με τη σύγκρουση και επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Κι αυτό το βιώσαμε στην εθνική τραγωδία στο Μάτι. Δεν μπορεί το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο πρέπει να υπάγονται και να λαμβάνουν εντολές σε περιστατικά πολιτικής προστασίας, γιατί δεν είναι μόνον οι πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμοί, αλλά και άλλα θέματα αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας (λ.χ ιατρικά αίτια) όλα τα επιχειρησιακά κέντρα των δυνάμεων πολιτικής προστασίας, όπως του ΠΣ, ΕΛΑΣ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ-ΕΔ, ΕΚΕΠΥ, ΕΚΑΒ κλπ. Επίσης, συστάθηκε με το άρθρο 91 του Ν. 4623/2019 στη ΓΓΠΠ, άλλο ένα όργανο, το Συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας, που μάλιστα από απειρία του συντάκτη της σχετικής διάταξης, δεν συμπεριέλαβε απαραδέκτως και έναν εκπρόσωπο Δασικής Υπηρεσίας, το οποίο δεν χρειάζεται, αφού ήδη οι συγκεκριμένες αρμοδιότητές του ήδη προβλέπονται και ασκούνται από άλλο όργανο σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο Πολιτικής Προστασίας. Προφανώς ήθελαν να ιδρύσουν το ως άνω όργανο για να συστήσουν άλλη μια θέση <<ΗΜΕΤΕΡΟΥ>>, του Διοικητή του Συντονιστικού Οργάνου, και να βολευτεί άλλος ένας απόστρατος αξιωματικός ΠΣ με επιπλέον δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό 34.000 ευρώ ετησίως.

Επίσης οι αποσπασματικές ως άνω ρυθμίσεις θεμάτων πολιτικής προστασίας των άρθρων 91 - 94 του Ν. 4623/2019, καταδεικνύουν ότι αφενός μεν δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την Πολιτική Προστασία που θα αντικαταστήσει το ήδη ισχύον σήμερα.

Συμπερασματικά λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι η κυβερνητική βούληση για αναδιοργάνωση του ισχύοντος σήμερα συστήματος πολιτικής προστασίας κινείται σε εσφαλμένη τροχιά και προς λανθασμένη κατεύθυνση, αφού ήδη διαφαίνεται ότι επιχειρείται η σύσταση ενός δυσκίνητου, δυσλειτουργικό και αναποτελεσματικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, το οποίο αντί να επιλύει προβλήματα θα δημιουργεί. Όσο περισσότερα συντονιστικά όργανα ιδρύονται τόσο δημιουργείται δυσλειτουργία ενός μηχανισμού.

Επειδή είμαι μέλος της ΝΔ, ενεργώντας ανιδιοτελώς ενημέρωσα σχετικά με email τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη!

Ανδριανός Γκουρμπάτσης

Αντιστράτηγος - Υπαρχηγός ΠΣ, ε.α, Νομικός»


Πηγή