Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Η Ολομέλεια της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) αποφάσισε εκτάκτως, σήμερα, να πραγματοποιήσει μια "ad hoc επείγουσα αξιολόγηση" της νομοθεσίας που μεταρρυθμίζει τον Ποινικό Κώδικα της Ελλάδας.!

Όπως υπογραμμίζεται έντονα στην απόφαση, πρόκειται για αλλαγές που θα μετατρέπουν πολλά εγκλήματα σε μικρότερα πλημμελήματα, τα οποία θα μπορούσαν να κλείσουν πολλές υποθέσεις κακομεταχείρισης, ορισμένες από τις οποίες περιλαμβάνουν αδικήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά.

Η GRECOσυμπεραίνει ότι, η νομοθεσία αυτή μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τα οποία είχαν ήδη αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενου γύρου αξιολόγησης της GRECO για την Ελλάδα και ενδέχεται να έχουν ευρύτερες επιπτώσεις όσον αφορά τις έρευνες για τη διαφθορά και τη διεθνή συνεργασία.

Η επείγουσα αξιολόγηση επιτρέπεται βάσει του άρθρου 34 του Κανονισμού, διευκρινίζεται και τονίζεται πως, με βάση την νέα αυτή εξέλιξη, η GRECO σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τις αξιολογήσεις το φθινόπωρο του 2019, πριν εγκρίνει την έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδος, στο θέμα της καταπολέμησης της διαφθοράς, κατά τη σύνοδο ολομέλειας της τον Δεκέμβριο του 2019.
 

Τονίζεται, ακόμη, ότι αυτή είναι η τρίτη φορά που η GRECO θα χρησιμοποιήσει το άρθρο 34 του Κανονισμού της, το οποίο θεσπίστηκε πρόσφατα για να επιτρέψει μια "ad hoc διαδικασία σε εξαιρετικές περιστάσεις". Ο κανόνας χρησιμοποιήθηκε πέρυσι σε υποθέσεις που αφορούσαν τη Ρουμανία και την Πολωνία.

* * *

Η Ομάδα των Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) είναι όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης που στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας των μελών της να καταπολεμούν τη διαφθορά παρακολουθώντας τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα κατά της διαφθοράς. Βοηθά τα κράτη να εντοπίσουν ελλείψεις στις εθνικές πολιτικές κατά της διαφθοράς, προωθώντας τις αναγκαίες νομοθετικές, θεσμικές και πρακτικές μεταρρυθμίσεις. Σήμερα περιλαμβάνει τα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη Λευκορωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.


Πηγή