Ηλεκτρονικό φακέλωμα όλων των επιβατών σε όλες τις πτήσεις από ή προς την Ελλάδα, καθώς και επεξεργασία των στοιχείων κάθε επιβάτη από ειδική υπηρεσία της ΕΛΑΣ, προβλέπονται σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και θα συζητηθεί τα επόμενα 24ωρα. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα», σύμφωνα με το υπουργείο, επιχειρείται ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στα ονομαστικά αρχεία για την διερεύνηση και την πρόληψη της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών εγκλημάτων. 

Οι λίστες θα διαβιβάζονται μόνο στις ελληνικές Αρχές, αφού προβλέπεται και ανταλλαγή δεδομένων με τα υπόλοιπα κράτη - μέλη. Τα αρχεία  θα παραμένουν στη βάση δεδομένων για πέντε χρόνια.  


Πηγή