Ο Στρατός Ξηράς τις τελευταίες ημέρες, διέθεσε προσωπικό και μέσα για την αποκατάσταση περιοχών που είχαν πληγεί από τον χιονιά και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Παράλληλα, η εκπαίδευση συνεχίστηκε σε κάθε μεριά της Ελλάδας, με τις αντίξοες καιρικές συνθήκες να μην αποτελούν τροχοπέδη για το προσωπικό μας, αλλά κίνητρο για την καταβολή μεγαλύτερης προσπάθειας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΓΕΣ.

image.ashx?fid=2585781

image.ashx?fid=2585782

image.ashx?fid=2585783

image.ashx?fid=2585784

image.ashx?fid=2585785

image.ashx?fid=2585786

image.ashx?fid=2585787

image.ashx?fid=2585788

image.ashx?fid=2585789

image.ashx?fid=2585790

image.ashx?fid=2585791

image.ashx?fid=2585792


Πηγή