Οριστικό τέλος αναμένεται να δοθεί σήμερα σε μια σοβαρή απειλή για την υγεία μαθητών αλλά και των κατοίκων της περιοχής Ανθοκήπων–Καρατάσιου Θεσσαλονίκης, με την απομάκρυνση 41 τόνων αμιάντου από το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο σωληνουργίας «ΧΙΤΖΟΥ».
Το πρόβλημα δημιουργήθηκε το 2008, όταν τα σίδερα από τη στέγη του εργοστασίου λεηλατήθηκαν και ο αμίαντος θρυμματίστηκε στο δάπεδο, με αποτέλεσμα για 10 χρόνια να παραμένει συσσωρευμένος μαζί με μπάζα και σκουπίδια δίπλα στο σχολικό συγκρότημα Καρατάσιου.
Η δικαστική διαμάχη για το ιδιοκτησιακό και τις ποινικές ευθύνες της ρύπανσης του χώρου καθυστερούσε τη λύση του προβλήματος. Έτσι με πρωτοβουλία του δήμου Παύλου Μελά και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου «προχώρησε» μια συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος, το Πράσινο Ταμείο, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον καθαρισμό του χώρου και την απομάκρυνση του επικίνδυνου αμιάντου.
Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2017 και ολοκληρώθηκαν μέσα σε πέντε ημέρες, με την αποξήλωση και απομάκρυνση 80 τόνων επικίνδυνων αμιαντούχων υλικών. Τα υλικά συσκευάστηκαν σε ασφαλείς μεγάλους σάκους και φορτώθηκαν σε φορτηγά για να οδηγηθούν σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων της Γερμανίας. Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν λύθηκε οριστικά, καθώς, αν και στην αρχική μελέτη και χρηματοδότηση εκτιμήθηκαν τα αμιαντούχα υλικά σε περίπου 80 τόνους, τελικά σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις έφταναν τους 121, γιατί υπήρχε πρόσμιξη με άλλα υλικά και δεν ήταν εφικτός ο διαχωρισμός τους.
Οι 41 τόνοι αμιαντούχων υλικών παρέμεναν μέσα στο πρώην εργοστάσιο μέχρι να γίνει τροποποίηση της σύμβασης. Με συντονισμένες ενέργειες του δήμου, τον τελευταίο χρόνο προχώρησαν οι σχετικές εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις, διαδικασίες διαγωνισμού και έτσι σήμερα απομακρύνεται και το υπόλοιπο των 41 τόνων αμιάντου.
Με πληροφορίες από makthes.gr


Πηγή