Τους νέους αντιδημάρχους του Πειραιά όρισε ο δήμαρχος Γιάννης Μώραλης και επικεφαλής του συνδυασμού «Πειραιάς Νικητής». «Κοινός στόχος όλων μας είναι να εργαστούμε σκληρά με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του Πειραιά και των κατοίκων. Θα ήθελα να ευχηθώ στους νέους αντιδημάρχους μια καλή και δημιουργική θητεία», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο επανεκλεγείς δήμαρχος.

Συγκεκριμένα, οι αντιδήμαρχοι για την περίοδο από 11 Σεπτεμβρίου 2019 έως 1 Σεπτεμβρίου 2020 είναι οι εξής:

Αλιγιζάκη Ασπασία, δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας, αντιδήμαρχος Παιδείας και δια Βίου Μάθησης με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παιδείας και δια Βίου Μάθησης, καθώς και των Τμημάτων Σχολικών Κτηρίων και Συντήρησης κι Επισκευής Κτηρίων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων.

Βλαχάκος Νικόλαος, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας από τον συνδυασμό «Πειραιάς Πόλη Πρότυπο», αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας.

Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά, δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας, αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ζαρακέλη Ανδριάνα, δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας, αντιδήμαρχος Επικοινωνίας-Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης, με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επικοινωνίας-Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης, καθώς και του Τμήματος Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών κι Εθνικών Πόρων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Καρύδης Δημήτριος, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, εκτός του Τμήματος Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών κι Εθνικών Πόρων.

Καψοκόλης Γρηγόριος, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, αντιδήμαρχος Προσόδων και Εμπορίου με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προσόδων και Εμπορίου.

Ρέππας Παναγιώτης, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.


Πηγή