Ολικό restart στις κατασκευές με τροπολογία για διευθέτηση θεμάτων ανταγωνισμού
Πηγή