Πρωτόκολλο συνεργασίας για την υποστήριξη των ανηλίκων που εμπλέκονται στην Ποινική Δικαιοσύνη, υπογράφηκε σήμερα, ανάμεσα στην Μονάδα Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. και Α. Κυριακού» και τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, αποσκοπεί στη διασύνδεση και την ανάπτυξη σταθερής συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών των υπουργείων Υγείας και Δικαιοσύνης, με σκοπό την παροχή κατάλληλων υποστηρικτικών παρεμβάσεων στους εφήβους και νεαρούς ενήλικες που εμπλέκονται με το σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης, αλλά και στις οικογένειές τους.

Η συνεργασία αυτή, πρόκειται να δώσει πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, όπως συμβουλευτική, κλινική παρακολούθηση από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, διαγνωστικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές δράσεις σε ανηλίκους που βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο να γίνουν ή είναι ήδη δράστες αξιόποινων πράξεων.

Το πρωτόκολλο αποτελεί μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη δυναμική των συμπράξεων μεταξύ δημόσιων φορέων και την ανάγκη συνεργασίας, ώστε να αντιμετωπιστούν πολυσύνθετες κοινωνικές ανάγκες, όπως αυτές που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι, ιδίως μάλιστα σε περιόδους κοινωνικοοικονομικής κρίσης.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας Γεώργιος Γιαννόπουλος και ο γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Δικαιοσύνης Ευτύχης Φυτράκης, οι οποίοι παραβρέθηκαν στην υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας, επισημαίνουν ότι είναι συνεπείς στην συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας για την προστασία της ανηλικότητας και της νεότητας και με την θεσμική αυτή πρωτοβουλία επιδιώκουν, την κατά το δυνατόν, ολιστική πλαισίωση των ανηλίκων που εμπλέκονται με το σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης, με απώτερο στόχο την ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο ως υπεύθυνων και δημιουργικών πολιτών.


Πηγή