Στο συνέδριο του ΝΑΤΟ για την στρατιωτική ιατρική υποστήριξη συμμετείχε το Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής, που εδρεύει στην Σούδα, με εκπροσώπους τον Λοχαγό (ΠΖ) Ελευθέριο Γαβαλά Επιτελή Αξιωματικό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Κέντρου και το Δρ. Νικόλαο Γ. Τσαμόπουλο, ειδικό επιστημονικό συνεργάτη (Subject Matter Expert) και Ιατρικό Σύμβουλο του Κέντρου σε θέματα Βιοϊατρικών Επιστημών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντή του Τμήματος Επεμβατικής Νευροακτινoλογίας του Νοσοκομείου Mediterraneo.

Στο συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία, ο δρ. Τσαμόπουλος, ανέλυσε το ρόλο και τα οφέλη από την εφαρμογή της τηλεϊατρικής υποστήριξης (telemedicine) σε ένα περιβάλλον, όπου η επιπρόσθετη εξειδικευμένη Ιατρική βοήθεια ποικίλει και ο χρόνος τακτικής διακομιδής (tactical evacuation) είναι αβέβαιος, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση δημιούργησε η παρουσίαση, του ειδικού σύγχρονου τακτικού εξοπλισμού τηλεϊατρικής, προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες και την πολυπλοκότητα του Ναυτικού Περιβάλλοντος. Έμφαση, επίσης δόθηκε και στις εν εξελίξει ενέργειες για την εφαρμογή, για πρώτη φορά σε σενάρια αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών κατά τη διάρκεια Ναυτικών Επιχειρήσεων, της πλατφόρμας τηλεπικοινωνιών και Ιατρικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως, την οποία χρησιμοποιεί ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός της NASA.

nato-pic-pente.jpg

Ο Ιατρός Νικόλαος Γ. Τσαμόπουλος με τον Col (ΙΤΑ) Claudio Zanotto, επικεφαλής του γραφείου Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Στρατιωτικών Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αμύνης της Ιταλίας
nato-pic-pente.jpg Ο Επιτελής Αξιωματικός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Νατοϊκού Κέντρου, Λοχαγός (ΠΖ) Ελευθέριος Ε. Γαβαλάς με την Commander (USA) Katherine Noel επικεφαλής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Νατοικού Κέντρου Αριστείας Στρατιωτικής Ιατρικής

Στην Ολλανδία εξάλλου, συζητήθηκε η πραγματοποίηση του επόμενου συνεδρίου, το 2020, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο NATOϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής στον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη.

nato-pic-pente.jpg

Αναλυτικά:

To Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής του ΝΑΤΟ, στο Ετήσιο Συνέδριο Στρατιωτικής Ιατρικής Υποστήριξης και Μετεξέλιξης Εκπαίδευσης του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου με Ελληνική Αντιπροσωπεία

To NATOϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (NATO Maritime Interdiction Operational Training Centre – NMIOTC) το οποίο βρίσκεται στη Ελλάδα και συγκεκριμένα στον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη, έλαβε μέρος στις διεργασίες του ετήσιου Συνεδρίου Στρατιωτικής Ιατρικής Υποστήριξης και Μετεξέλιξης Εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ, το οποίο διεξήχθη στην πόλη του Χίλβερσουμ (Hilversum) της Ολλανδίας, από τη 18η έως την 21η Μαρτίου 2019.
To Κέντρο Εκπαίδευσης, εκπροσωπήθηκε από διμελή Ελληνική αντιπροσωπεία, απαρτιζόμενη από το Λοχαγό (ΠΖ) Ελευθέριο Γαβαλά Επιτελή Αξιωματικό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Κέντρου και το Δρ. Νικόλαο Γ. Τσαμόπουλο, ειδικό επιστημονικό συνεργάτη (Subject Matter Expert) και Ιατρικό Σύμβουλο του Κέντρου σε θέματα Βιοϊατρικών Επιστημών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντή του Τμήματος Επεμβατικής Νευροακτινoλογίας του Νοσοκομείου Mediterraneo.
Στο συνέδριο παρευρέθησαν πάνω από 30 συμμετέχοντες, προερχόμενοι από 12 διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων, εθνικές Αντιπροσωπείες Αξιωματικών των χωρών της Ιταλίας, Ολλανδίας, Νορβηγίας, Γερμανίας και Η.Π.Α.
Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η δημιουργία ενός ενοποιημένου Σχεδιασμού Εκπαίδευσης, με ενσωματωμένες όλες τις υφιστάμενες Εκπαιδευτικές σειρές και δράσεις, μεταξύ των οποίων Διακλαδικές και Πολυεθνικές Ασκήσεις επί χάρτου καθώς και προσομοιωμένες σε πραγματικά πεδία ασκήσεων, τις οποίες διεξάγουν χώρες μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, ενώ δύναται να συμμετάσχουν και έταιροι συμμαχικοί οργανισμοί. Παράλληλα, συζητήθηκαν μελλοντικές πρωτοβουλίες και δράσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απειλές, στο «υβριδικό περιβάλλον» (hybrid warfare) καθώς και στο γεγονός ότι οι χώρες της Συμμαχίας αλλά και οι εταίροι, απαιτείται να είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν, να περιθάλψουν και να προσφέρουν ιατροφαρμακευτική υποστήριξη σε καταστάσεις μαζικών καταστροφών και μαζικών απωλειών μάχης (mass destruction and mass casualty incidents), όπως προβλέπεται και από το Άρθρο 5 του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, σχετικά με την συλλογική προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και διατήρησης της ειρήνης των χωρών μελών της Συμμαχίας και όχι μόνο.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, συζητήθηκε επίσης, η αναγκαιότητα και η σημασία επίτευξης διαλειτουργικότητας σε ευρύτερο επίπεδο μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των χωρών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, καθώς και των εταίρων συμμαχικών οργανισμών, λαμβάνοντας υπόψη, ότι επί του παρόντος, Στρατιωτικό-Πολιτικές Επιχειρήσεις, πραγματοποιούνται από κοινού, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση και ενδυνάμωση της ασφάλειας και της ειρήνης. Αξίζει να σημειωθεί, πως στον εναρκτήριο λόγο του, ο Ιατρικός Σύμβουλος του Διεθνούς Στρατιωτικού Συμβουλίου του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ IMS), Colonel (NLD AF) Gerald Rots, υπογράμμισε ιδιαίτερα την ανάγκη και τη σημασία συνεργασίας Ενόπλων Δυνάμεων και Πολιτείας στην υλοποίηση ευρύτερων Στρατιωτικό-Πολιτικών Επιχειρήσεων.


Σε αυτό το πλαίσιο, συζητήθηκε και η ανάπτυξη και αναβάθμιση των κοινών διασυμμαχικών τακτικών, τεχνικών και διαδικασιών, ενώ τονίσθηκε η ανάγκη ύπαρξης ενιαίου δόγματος για τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό, συντονισμό και εκτέλεση των κοινών πολυεθνικών και διακλαδικών επιχειρήσεων σε Τακτικό, Επιχειρησιακό και Στρατηγικό επίπεδο.

Το NATOϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (NMIOTC), παρουσίασε μία μοναδική για τα δεδομένα της Συμμαχίας Εκπαιδευτική σειρά σχετικά με την Τακτική Αντιμετώπιση Απωλειών Μάχης κατά τη διάρκεια Ναυτικών Επιχειρήσεων. Ενώ αναφέρθηκε, η σημασία και σπουδαιότητα της πιστοποίησης του Κέντρου, από τη Διεθνή Οργάνωση, National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT), ως το πρώτο Εκπαιδευτικό και Επιμορφωτικό Ίδρυμα του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ Education & Training Facility) το οποίο έχει πιστοποιηθεί ως εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εκπαίδευσης Τακτικής Αντιμετώπισης Απωλειών Μάχης (Tactical Combat Casualty Care). Επιπλέον, ο Δρ. Τσαμόπουλος, ανέλυσε το ρόλο και τα οφέλη από την εφαρμογή της τηλεϊατρικής υποστήριξης (telemedicine) σε ένα περιβάλλον, όπου η επιπρόσθετη εξειδικευμένη Ιατρική βοήθεια ποικίλει και ο χρόνος τακτικής διακομιδής (tactical evacuation) είναι αβέβαιος, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση δημιούργησε η παρουσίαση, του ειδικού σύγχρονου τακτικού εξοπλισμού τηλεϊατρικής, προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες και την πολυπλοκότητα του Ναυτικού Περιβάλλοντος. Έμφαση, επίσης δόθηκε και στις εν εξελίξει ενέργειες για την εφαρμογή, για πρώτη φορά σε σενάρια αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών κατά τη διάρκεια Ναυτικών Επιχειρήσεων, της πλατφόρμας τηλεπικοινωνιών και Ιατρικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως, την οποία χρησιμοποιεί ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός της NASA.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο πρωτοποριακό και καινοτόμο έργο της Ιατρού Ειρήνης Σαρόγλου-Τσάκου, καθώς και της σημαντικής της συμβολής στον εκσυγχρονισμό και την μετεξέλιξη της Ιατρικής στη Ναυτιλία. Χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε εκτός από το σπουδαίο συγγραφικό της έργο, πειραματική εφαρμογή του 2003, ιατρικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως, σε συνέργεια με το Ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» καθώς και η εγκατάσταση τον Αύγουστο του 1995, για πρώτη φορά εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, απινιδιστών σε Ελληνόκτητο Στόλο Ποντοπόρου Ναυτιλίας.

nato-pic-pente.jpg

Η Ιατρός Ειρήνη Σαρόγλου - Τσάκου

Η παρουσίαση του άριστου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες προσομοίωσης και η άρτια επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτών του NATOϊκού Κέντρου Ναυτικής Αποτροπής στην Κρήτη, έγιναν σημείο αναφοράς και ενδιαφέροντος από συμμετέχοντες και διοργανωτές. Ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι με ιδιαίτερη αποδοχή, συζητήθηκε η πραγματοποίηση του επόμενου συνεδρίου, το 2020, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο NATOϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής στον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη.


Τέλος, ιδιαίτερα τιμητική ήταν η δήλωση του προεδρεύοντος (Chairman) του Συνεδρίου, Lt Col (NLD-A) Marc J. L. De Bruijn:
«Η παρουσίαση της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του NATOϊκoύ Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής, είναι ο λόγος, για τον οποίο πραγματοποιείται ένα τέτοιο Συνέδριο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας».Πηγή