Το Taxisnet τίθεται το Σαββατοκύριακο εκτός λειτουργίας, λόγω του ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της, ενώ σήμερα Πέμπτη 9 Μαΐου ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσλειτουργίες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή.

Αναλυτικά:

Σήμερα Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 από τις 15:00 έως τις 20:00, ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσλειτουργίες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή, ενώ το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 από τις 8:00 έως την Δευτέρα 12 Μαΐου 2019 (ώρα 01:00), δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή.

aade_taxisnet.png


Πηγή