Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε σήμερα ότι επέρχονται βελτιώσεις στην απονομή της δικαιοσύνης με τροπολογία που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προωθείται ρύθμιση η οποία αποσκοπεί στη συχνότερη εναλλαγή των προσώπων που συγκροτούν τα Πειθαρχικά Συμβούλια των δικαστών, καθώς και ρύθμιση που αφορά στη λειτουργία του ΤΑΧΔΙΚ και στοχεύει στη βέλτιστη αξιοποίηση κτηρίων και υποδομών καταλλήλων να χρησιμοποιηθούν ως δικαστήρια.

Παράλληλα, παρατείνεται η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων ειρηνοδικών που δημοσιεύθηκε στις 9/2/2016 επί διετία, με στόχο την κάλυψη των αναγκών πρόσληψης νέων ειρηνοδικών που θα προκύψουν έως τις 31/12/2020.

Επίσης, αναβαθμίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά στην επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών με στόχο, μεταξύ άλλων, την εξοικείωσή τους με ζητήματα οικονομικού/χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος και ευρύτερα τη βελτίωση της ποιότητας της δικαιοσύνης και την επιτάχυνση στην απονομή της.

Ακόμη, συγκροτείται κεντρική δομή με τη μορφή Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) με στόχο τον συντονισμό, τη διοίκηση, την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της λειτουργίας και επέκτασης του έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ.


Πηγή