Διακήρυξη Ρώμης: Ελληνική πρόταση να συμπεριληφθεί ο σεβασμός στο «ευρωπαϊκό κοινωνικό και εργασιακό κεκτημένο»

Πρόταση προκειμένου να συμπεριληφθεί στη Διακήρυξη της Ρώμης η ανάγκη για σεβασμό του «ευρωπαϊκού κοινωνικού και εργασιακού κεκτημένου σε όλα ...