Διάκριση για τον καθηγητή Χριστόφορο Χαραλαμπάκη

Αναγορεύθηκε επίτιμος καθηγητής, του Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας και Νεοελληνικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου