ΕΦΚΑ: Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις εισφορές κατηγοριών ασφαλισμένων

Τι περιλαμβάνει η εγκύκλιος