«Έχω σχέση με ένα παιδί από την Αφρική και οι γονείς μου απειλούν να με διώξουν!»

Οι γονείς μου ήταν εντάξει στην αρχή, μερικές φορές με ρωτούσαν, αν βγαίναμε, αν τα είχαμε (πάντα τους...