«Είναι αδιανόητο το 20% των πολιτών να πληρώνουν το 80% των φόρων»

Ομιλητές από διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας στην 5η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της ΕΕΝΕ