Έκαναν το Γερμανία- Θεσσαλονίκη με ποδήλατα για να βοηθήσουν το Χαμόγελο του Παιδιού

Δυο ποδηλάτες συγκέντρωσαν το ποσό των 6.732 ευρώ για να τα δώσουν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις