ΕΚΤ: Θα ανακαλέσει το waiver για την Ελλάδα από τις 21 Αυγούστου

  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα ανακαλέσει από τις 21 Αυγούστου το λεγόμενο waiver, (κατ' εξαίρεση χρηματοδότηση με εγγύηση κρατικά ομόλογα)...