Έντονο το ενδιαφέρον των συμβολαιογράφων για το θεσμό της διαμεσολάβησης

Εντονη παρουσία στην εκδήλωση «Ο θεσμός της διαμεσολάβησης και οι νέες εξελίξεις»