Έως τις 15 Μαΐου η τακτοποίηση των αγροτεμαχίων εντός δασικών χαρτών

Στις 15 Μαΐου, πριν από τη λήξη των φετινών δηλώσεων Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), θα πρέπει να έχουν ...