Επαναηλεκτροδοτούνται σταδιακά Σκόπελος και Αλόννησος

Αποστέλλονται ενισχύσεις στα δύο νησιά