Έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας - Μεγάλη διάκριση για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας κατάφερε να διακριθεί και να εξασφαλίσει χρηματοδότηση 3.000.000 ευρώ...