Φωτίου: Παραλάβαμε κράτος Φρειδερίκης

Φωτίου: Παραλάβαμε κράτος Φρειδερίκης