Φωτίου: Θέλουμε κράτος κοινωνικής προστασίας και όχι κράτος... Φρειδερίκης