«Φτιάξτε μπαταρίες πριν καταργήσετε τα βενζινοκίνητα οχήματα»

Έκκληση από προμηθευτές εξοπλισμού αυτοκινήτων σε κατασκευαστές και πολιτικούς της Ε.Ε.