Γαλλικές ειδικές δυνάμεις ενίσχυσαν τους αμερικανούς στη Συρία