Για να αγοράσουν καραμέλες πρέπει να βγουν εκτός συνόρων..!

Μόνο όσοι αγαπούν τα γλυκά και τα αναψυκτικά (όλοι, δηλαδή) μπορούν να νιώσουν το δράμα των Νορβηγών