Χουλιαράκης: Αναγνωρίζουμε ότι η φορολογική...

Η κυβέρνηση προσπαθεί, στο μέτρο του δυνατού, να προστατεύσει...