Η Ελλάδα στις καλύτερες θέσεις στην Ευρώπη ως προς την κάλυψη των αναγκών των εξαρτημένων

Περισσότερα από 8.400 εξαρτημένα άτομα εξυπηρετούν σήμερα οι Μονάδες Χορήγησης Υποκαταστάτων του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, γεγονός που κατατάσσει τη χώρα μας στις καλύτερες θέσεις στην Ευρώπη ως προς την κάλυψη των θεραπευτικών αναγκών των εξαρτημένων.