Η Fiat Chrysler ανακοίνωσε την ανάκληση 162.000 μίνιβαν λόγω σφάλματος στο λογισμικό

Πρόκειται για σφάλμα του λογισμικού, που ενδεχομένως να προκαλεί ακινητοποίηση του οχήματος.