Το ίντερνετ βασικό μέσο πληροφόρησης για γιατρούς και ασθενείς

Η ραγδαία ανάπτυξη της χρήσης του διαδικτύου ενισχύει τη χρησιμότητα του ψηφιακού μάρκετινγκ