ΙΣΑ: Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την διαρκή ιατρική εκπαίδευση

Θεωρεί «συγκεντρωτικό το προτεινόμενο σύστημα»