"Καμπανάκι" από Χρυσόγονο για τις καθυστερήσεις στην αξιολόγηση

"Η διαπραγματευτική ισχύς της Αθήνας δεν αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου".