Κίνδυνος να χαθούν 60.000 θέσεις εργασίας στον χώρο των καπνικών λόγω του λαθρεμπορίου

Όμιλία του γενικού διευθυντή του ΣΕΒ στο «2nd ANTI CORRUPTION FORUM