Κλειστά σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία

Κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου, με αποφάσεις των δημάρχων, τα σχολεία σε πολλούς δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας.