Κυπριακό: Ιστορικής σημασίας η ανταλλαγή...

Οι χάρτες θα εξετασθούν σε κάθε τους λεπτομέρεια από τους υπεύθυνους...