Μαρτυρία: Ξάδερφος της συζύγου είδε τα πτώματα από τον φεγγίτη

Μαρτυρία: Ξάδερφος της συζύγου είδε τα πτώματα από τον φεγγίτη