Μαθητές της Πάτρας θα λάβουν μέρος στις Εκστρατείες Ecomobility και Free Mobility!

Για την οικολογική και ανεμπόδιστη μετακίνηση