Με αντίμετρα μέσω βίζα προειδοποιεί η Κομισιόν όσες χώρες εκτός ΕΕ δεν δέχονται πίσω μετανάστες

Οδηγία, που προβλέπει επιβολή ορίων στις βίζες (αρχικά στους αξιωματούχους τους και κατόπιν στον γενικό πληθυσμό) χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης…