Μέσι: Πρέπει να φροντίζω τον εαυτό μου περισσότερο

Κατανοεί την σημασία της περιστασιακής ξεκούρασης